Moottorisahan käynnistäminen

Kun käynnistät moottorisahaa on ketjujarrun oltava lukittuna. Monet moottorisahamallit voidaan käynnistää nk. puolikaasuasennosta. Ketju saattaa sen vuoksi pyöriä, jos ketjujarrua ei ole aktivoitu. Moottorisaha voidaan käynnistää kahdella turvallisella tavalla: maassa tai siten, että moottorisaha on jalkojen välissä. Noudata kansallisia määräyksiä. Eri moottorisahamallien säätimien ulkonäkö voi vaihdella. Aloita sen vuoksi perehtymällä moottorisahasi käyttöohjeeseen.

Kylmän moottorin käynnistäminen

Jos käynnistät moottorisahan maassa, aseta se tasaiselle alustalle. Varmista, ettei terälevy ole kosketuksissa oksiin tai muuhun, joka voi takertua ketjuun moottorisahan käynnistyessä.

1. Lukitse ketjujarru.
2. Paina puolipuristusventtiiliä (tietyissä malleissa).
3. Aseta rikastin rikastusasentoon. Jos moottorisahassa on esirikastin/polttoainepumppu, paina kumikuplaa muutamia kertoja, kunnes polttoainetta tulee näkyviin ja sitä pääsee kaasuttimeen.
4. Käynnistys maassa: Aseta oikea jalka takakahvaan ja ota vasemmalla kädellä tukeva ote etukahvasta. (Katso alla oleva kuva).
Käynnistys sahan ollessa jalkojen välissä: Aseta takakahva vasemman reiden ja oikean polvitaipeen väliin. Pidä vasemmalla kädellä lujasti kiinni etukahvasta. (Katso alla oleva kuva).
5. Vedä oikealla kädellä käynnistyskahvasta. Toista, kunnes moottori sytyttää.
6. Työnnä rikastin (puolikaasu) sisään ja vedä käynnistyskahvasta, kunnes saha käynnistyy.
7. Kaasuta, anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä ja vapauta ketjujarru.

Lämpimän moottorin käynnistäminen

Jos moottori on lämmin, moottorisaha käynnistyy ilman rikastinta. Noudata edellä annettuja ohjeita, mutta ohita rikastimen käyttöä koskevat kohdat. Jos moottoria on vaikea käynnistää, käytä puolikaasua. Aktivoi puolikaasutoiminto vetämällä rikastimen ensin ääriasentoon ja työntämällä sen sisään.

 

moottorisahan kaynnistaminen