Kapning

puun katkaisu2

Tänk igenom kapningen noga, speciellt när det gäller grövre stockar. Fel arbetsteknik kan vara en olycksrisk och leda till att stammen spjälkas eller att sågsvärdet nyper fast. Undersök först hur stammen spänner. Ta för vana att titta på hur stammen reagerar under kapningen. Det kan hända att du missbedömt ­spänningen.

Säkerhet vid kapning
Tänk på hur du står när du kapar. Stå vid sidan av kapstället, stammen kan slå upp vid losskapningen. Om marken lutar får du aldrig stå på nersidan och kapa. Stocken kan börja rulla innan den är helt avkapad och skada dig.

Så här undviker du spjälkning av veden
1. Kapa med s k mötande skär genom att först såga 1/3 av stockens diameter på den sida som är utsatt för tryckspänning, eller den sida där du räknar med att svärdet nyper fast.
2. Fortsätt sedan att kapa med mötande skär på motsatta sidan tills stocken är avkapad.

Barkstöd

kaarnatuki2

Kapning av grova stammar underlättas om barkstöd används. Sätt an barkstödet mot stammen. Tryck med vänsterhanden mot främre handtaget samtidigt som du lyfter bakre handtaget med högerhanden.

Tryckspänning på ovansidan
1. Börja med ett skär uppifrån. Djupet på skäret bör vara ca 1/3 av stammens diameter, eller innan stammen tenderar att nypa fast svärdet.
2. Kapa därefter underifrån med mötande skär.

Om stammen är grövre än svärdslängden
1. Börja med att kapa på motsatta sidan av stammen.
2. Drag sågen mot dig och kapa från ovansidan, upp till ca 1/3 av stammens diameter.
3. Kapa sedan från undersidan. Gör ett instick om stammen ligger mot marken för att undvika stensågning.
4. Fortsätt med underkap mot centrum av stammen.

OBS! Iakttag hur stammen reagerar. Med den här metoden minskar du risken för att sågsvärdet nyper fast.

Tryckspänning på undersidan
1. Börja med underkapet upp till ca 1/3 av stammens diameter, eller tills svärdet tenderar att nypa fast.
2. Kapa därefter från ovansidan med mötande skär.

Om stammen är grövre än svärdslängden
1. Börja med att kapa på motsatta sidan av stammen.
2. Drag sågen mot dig och kapa något från ovansidan.
3. Kapa sedan från undersidan, upp till ca 1/3 av stammens diameter. Gör ett instick om stammen ligger mot marken.
4. Avsluta med överkap.

www.konenygard.fi