Arbetsmoment med kastrisk

Kast kan uppstå vid de flesta arbetsmoment om man handskas ovarsamt med motorsågen. Därför är det mycket viktigt att du alltid använder rätt sågteknik. Använd alltid en motorsåg med fungerande kedjebroms. Läs mer i avsnittet Säkerhetskontroll. Tummar och fingrar ska omsluta hand­tagen. Håll alltid vänster tumme under det främre handtaget när du använder sågen för att fånga upp sågen vid ett ­eventuellt kast.

OBS! Se upp för kastsektorn!

moottorisahan takapotkusektori2
Kastsektorn är den övre delen av svärdsspetsen. Sätter du an svärdet här är det risk för kast. Såga aldrig med den del av svärdet som har stor kastrisk! Vid kast hugger kedjan tag i veden med kastsektorn först. Såg och svärd slungas bakåt/uppåt av kraften från den roterande kedjan.


Kastrisk vid kvistningsarbete
Var försiktig när du utför kvistningen. Svärdsspetsen kan träffa underliggande stockar, stubbar, gömda kvistar och stockändar som kan orsaka kast.


Kastrisk vid fällning och kapning
Förberedelse inför fällning.
Före fällning finns det kastrisk vid uppkvistning och när du fäller buskar och småträd som är i vägen vid fällningen. Såga aldrig över axelhöjd. Såga med dragande kedja vid uppkvistning. 

Fällning och kapning.
Vid fällning och kapning kan det hända att du vill göra ett s k instick med svärdet i stammen. Sågar du då oförsiktigt med svärdets kastsektor direkt mot stammen finns det risk för kast. Samtliga kastrisker undviker du helt enkelt genom att aldrig sätta an svärdsspetsen direkt mot virket.

www.konenygard.fi