Kvistning

oksien karsinta2

För att kvistningsarbetet ska bli så skonsamt och effektivt som möjligt krävs en bra teknik. Är du nybörjare bör du ta det lugnt och metodiskt. Sedan kan du ­successivt öka tempot. Här följer ett antal grundregler för säker och effektiv kvistning.

Bekväm arbetshöjd
Försök att få upp arbetshöjden så att du slipper gå böjd. Du kan få rätt arbetshöjd genom att försöka fälla trädet så att det lägger sig över andra fällda träd, stockar, stenar eller förhöjningar i terrängen. Den mest bekväma arbetshöjden uppnår du när kvistningen kan utföras i midjehöjd ner till knähöjd. Böj knäna, inte ryggen!

Säker arbetsställning

Stå stabilt med fötterna isär i 45 graders vinkel mot stammen. Arbeta med sågen nära kroppen. Det är viktigt att fotställningen är stabil i två riktningar. Det innebär alltid ett riskmoment att flytta fötterna under kvistning. Därför är det viktigt att ha stor räckvidd utan att behöva flytta fötterna.

Avlasta motorsågen mot stammen eller benet

Bär sågen så lite som möjligt under kvistningen och vid förflyttning. Motorsågen ska inte lyftas från trädstammen mera än nödvändigt. Använd motorsågen som en hävarm, med sågkroppen vilande mot stammen eller benet. Kvistningen blir lättare och mer effektiv med ett kort sågsvärd (13 –15").

Säker förflyttning

Håll alltid svärdet på andra sidan stammen när du flyttar fötterna. Kedjan ska vara stilla när du flyttar dig. Håll sågen i båda handtagen vid kortare förflyttning, aldrig i enbart bakre handtaget. Vid längre förflyttningar ska du aktivera kedjebromsen och bära sågen i främre handtaget.

Se upp för kastrisken

Undvik att såga med svärdstoppen. Tummar och fingrar ska alltid omsluta handtagen under kvistningsarbetet. Använd en svärdslängd som är anpassad till träddimensionen.

Tänk på grenens tyngd

”Läs av” hur grenarna spänner. Kapa på motsatta sidan av grenen där svärdet inte riskerar att ”nypa fast” på grund av grenens tyngd. Om du är osäker kapar du grenen i etapper, utifrån och in mot stammen.

Avlägsna grenar

Låt sågen vila på stammen medan du lyfter bort avkapade grenar och ris med vänster hand. Släpp först gasreglaget och gasspärren och aktivera kedjebromsen. Om sågen har TrioBrake™ går det ännu lättare att aktivera kedjebromsen innan du lyfter bort grenarna.

Kvista lugnt och metodiskt
Stå på vänster sida av stammen och börja kvistningen på stammens högersida. Arbeta lugnt och metodiskt, kvist för kvist. Kvistarna kan sågas med dragande eller skjutande kedja beroende på från vilket håll du sätter an svärdet och hur grenen tynger. Kvista stammen på högersidan, ovansidan och vänstersidan på stället där du står. Förflytta dig sedan framåt till nästa kvistvarv. Placera sågen på stammens högra sida och låt sågen glida längs stammen med stillastående kedja.

Kvistning på höger sida
• Låt sågen vila mot stammen med svärdet på höger sida
• Såga med skjutande eller dragande kedja
• Stöd höger ben mot stammen för extra god balans

Kvistning på ovansidan
• Låt svärdet ligga mot stammen
• Såga med skjutande kedja
• Sätt höger ben mot sågkroppen

Kvistning på vänster sida
• Avlasta sågen mot stammen och ena benet
• Såga med dragande eller skjutande kedja

Kvistning på undersidan
Vid lämplig arbetshöjd
Om du har en bra arbetshöjd så att du kommer åt kvistarna under stammen kan du kvista på undersidan samtidigt som du utför det normala kvistningsarbetet. I normala fall blir det lagom att underkvista efter ca två kvistvarv. Flytta ut höger fot en liten bit och vänd dig mot stammen. Stöd sågen genom att vila armarna mot knäna/låren.

Med stammen direkt på marken
När du kvistat hela stammen på höger-, vänster- och ovansidan, vänder du runt hela stammen så att du kommer åt kvistarna på undersidan. Om det behövs kan du kapa stammen i lämpliga längder innan du vänder den.

Kvistning av grova grenar
Vid kvistning av grova grenar använder man en annan arbetsteknik än vid kvistning av klena grenar. Detta gäller lövträd och andra träd med grova, spretiga grenar. Arbetstekniken överensstämmer ofta med tekniken för kapning, se avsnittet "Kapning". För att undvika spjälkning och att sågsvärdet nyper fast är det viktigt att du använder rätt teknik och ordningsföljd.

Grundregel; Arbeta utifrån och in mot stammen.

Tänk på:
Hur spänner grenarna? Var uppmärksam på hur trädet och grenarna rör sig när du sågar. När du kapar mycket grova grenar kan det vara nödvändigt att kapa med s k mötande skär, dvs från två håll, för att undvika nypning och spjälkning.

Rätt ordningsföljd
1. Kapa av kvistar som hindrar arbetet.
2. Kvistar med hög spänning kapas i etapper för att successivt minska spänningarna.
3. Huvudkvist kapas. Var uppmärksam på spänningar och hur trädet och kvistarna rör sig när du sågar.

www.konenygard.fi