Säkerhetstillsyn och service

Du bör serva din motorsåg regelbundet för att bibehålla sågens funktioner och effektivitet. Enklare service gör du själv enligt servicepunkterna nedan. Säkerhetsdetaljerna bör du kontrollera vid varje användningstillfälle (punkt 1–5).

Moottorisahan huolto2
1. KEDJEBROMS Rengör och kontrollera funktionen. 
2. KOPPLINGSKÅPA Rengör bromsbandet för kedjebromsen. Byt ut bromsbandet om det är skadat eller hårt slitet.
3. GASREGLAGE Kontrollera att gasspärren fungerar och att den inte är skadad.
4. KEDJEFÅNGARE Kontrollera att den är hel och inte har lossnat. Byt ut kedjefångaren om den är skadad.
5. STOPPKONTAKT Kontrollera att stoppkontakten fungerar ordentligt.
6. SPRICKOR Kontrollera att inga sprickor har uppstått på säkerhets­detaljer och andra detaljer på motorsågen. Byt ut dem om de kan äventyra din säkerhet. Om du är osäker, rådgör med närmaste fackhandlare.
7. SKRUVAR OCH MUTTRAR Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är åtdragna. Särskilt på ljuddämparen.
8. STARTAPPARAT Rengör luftintag, kontrollera funktion och förslitning.
9. KEDJA Skärp och kontrollera kedjans spänning och kondition.
10. SVÄRD Rengör hål för smörjning och kedjespåret. Svärdet bör vändas med jämna mellanrum för att få ett jämnare slitage. Fila även bort grader med hjälp av en plattfil.

Moottorisahan huolto 3

11. SVÄRDS- OCH KEDJESMÖRJNING Kontrollera funktionen. 
12. LUFTFILTER Rengör luftfiltret i ljummen tvållösning. Om motorsågen är utrustad med centrifugalrening (Air Injection) behöver du inte rengöra lika ofta.
13. CYLINDER Rengör mellan kylflänsarna med jämna mellanrum för att bevara motorns kylningsfunktion.
14. SVÄNGHJUL Rengör fläktvingarna för bibehållen fläkt-/kylningsfunktion.
15. KOPPLING Smörj kopplingslagret via hålet i vevaxeln (på vissa modeller) eller direkt på lagret (övriga modeller).
16. BRUKSANVISNING Läs vidare om service och underhåll i motorsågens bruksanvisning. För övrig service och reparation, kontakta närmaste servande fackhandlare.

www.konenygard.fi