Filning av kedja

Motorsågen och svärdet bör fixeras i ett läge för att få bra stabilitet och för att du ska få båda händerna fria vid filningen. Lättast är om du har ett skruvstycke på en arbetsbänk att fixera svärdet vid. Lås fast kedjan genom att aktivera kedjebromsen.
moottorisahan ketjun viilaus2

Skärtandens vinklar

FIL VINKLAR

Skärtänderna på kedjan ska filas efter tre olika vinklar: filningsvinkel, stötvinkel och eggvinkel. Vinklarna varierar beroende på vilken kedjetyp du har. Om du använder filningsmall behöver du inte tänka på de olika vinklarna för att få ett bra resultat. Följ bara instruktionen så får du de rätta vinklarna på skärtanden.

1. Börja med skärtänderna. Använd den rundfil och filningsmall som är avsedd för den typ av kedja som du har.
2. Lägg filningsmallen på kedjan. Pilarna på filningsmallen ska peka i kedjans rotationsriktning (mot noshjulet). Se till att mallen ligger mot kedjan.
3. Fila med tvåhandsfattning. Lägg filen i 90 graders vinkel mot rullarna på filningsmallen. Filen ska vila mot båda rullarna. ­Filningsvinkeln blir då 25–35° beroende på kedjetyp. Fila skärtanden med jämna drag från dig.
4. Fortsätt sedan att fila varannan tand. Varje skärtand ska filas så att den blir skarp. Det är viktigt att alla skärtänder blir lika långa.
5. När du har filat färdigt alla skärtänder från ena sidan lossar du på skruvstycket och fäster sedan svärdet från andra hållet.
6. Därefter filar du skärtänderna på samma sätt från det motsatta hållet.

Frihandsfilning
Om du bemästrar filningen kan du även fila utan filningsmall. Var noga med att behålla ursprungsvinklarna på skärtanden. För att behålla rätt vinkel och djup på skärtänderna rekommenderar vi ändå att du använder filningsmallen när du har filat på fri hand några gånger. Undvik att fila så att du får s k höknäbb. Kedjan blir då för ”aggressiv”. Det innebär att sågen utsätts för onödiga påfrestningar och användaren för ökade vibrationer. 

Byt ut kedjan i tid
Det är dags att byta ut kedjan när den längsta delen av skärtanden är kortare än 4 mm eller om du upptäcker sprickor.

Underställning
Höjdskillnaden mellan underställningsklacken och spetsen på tanden (underställning) avgör hur mycket skärtanden kommer att såga. Det fungerar ungefär som en hyvel. När hyveln är inställd med minimalt skärstål tar hyveln ytterst lite trä. Samma sak händer med sågkedjan om avståndet mellan underställningsklacken och spetsen på tanden är för litet. Det är inte heller bra om underställ­ningsklacken filas ner för mycket. Då tar skärtanden för djupt i träet. Sågningen blir mer aggressiv med höga vibrationer som följd. Kastrisken ökar och motorsågen utsätts för onödiga påfrestningar.

Filning av underställningsklackarna (ryttarna)
Vi rekommenderar att du filar underställningsklackarna efter att du har filat skärtänderna 3–5 gånger under normalt slitage. Efter filning vid exempelvis stensågning, där du har filat mycket på varje skärtand, ska du även fila underställningsklackarna.

På mallen för underställningen står ”Soft” och ”Hard” instansat. ”Soft” står för mjukt virke (barrträd) och ”Hard” står för fruset och hårt virke (hårt lövträ). Om underställningsklackarna filas enligt ”Hard” tar varje tand något mindre trä än om filningen sker enligt ”Soft”.

viilanohjain2

När virket är hårt kan man inte såga ur lika mycket trä åt gången som vid mjukt virke. Måttet på underställningen varierar med kedjetyp, se sågens bruksanvisning.

1. Lägg på mallen och håll den stadigt med ena handen. Välj ”Soft” eller ”Hard”, beroende på vilket virke du ska såga i. Underställningen varierar med kedjetyp.
2. Fatta plattfilen i andra handen och fila underställningsklacken tills filen tar emot mallen.
3. Fortsätt sedan att fila alla underställningsklackarna på kedjan. ­Mallens anligg varierar med höger- och vänsterfilad skärtand.

viilaaminen ohjaimen avulla2

www.konenygard.fi