Skärpning av sågkedjan i skogen

Se till att du har ett stadigt underlag och att du kan fixera sågen när du filar. Här är några exempel på hur du kan gå tillväga. Använd den metod som känns bäst för dig. Huvudsaken är att du alltid har en skarp kedja som underlättar ditt arbete.

1. Den enklaste metoden är att du använder en s k filningsklove. Slå fast den i en stubbe eller stock och fäst svärdet som i ett skruv­stycke. Fila enligt filningsinstruktionerna.

moottorisahan teroitustuki2

2. Använd ett mindre träd. Gör ett lodrätt instick i lämplig arbets­höjd för filning. Se till att du inte riskerar kast när du gör insticket (se föregående kapitel). Stäng av motorn och för in svärdet i insticket. Fixera svärdet genom att sticka in kombinyckeln mellan svärdet och sågspåret. Fila enligt filningsinstruktionerna.

3. Använd ett mindre träd. Kapa trädet i lämplig arbetshöjd för filning. Gör ett spår i stubben, ca en svärdsbredd djupt. Såga ett snett spår nedanför stubbsnittet på den sida som sågkroppen ska vara. Stick in en lyftkrok i spåret och använd krokens handtag som stöd för motorsågen. Fila enligt filningsinstruktionerna.

moottorisahan teroitus metsassa2

4. Den här metoden kan du använda om du kan fila med både höger och vänster hand. Sätt dig gränsle över en trädstam. Håll fast sågkroppen mellan låren. Luta dig över motorsågskroppen och stöd underarmarna mot låren. Fila först alla skärtänder åt ena hållet med samma filgrepp. Byt sedan filgrepp till andra handen och fila andra sidan. Fila enligt filningsinstruktionerna.
moottorisahan teroitus metsassa 4

5. Filning enligt punkt 4 med höger hand. När du har filat alla skärtänderna åt ena hållet och det enligt den här metoden är dags att byta filgrepp till vänster hand, lutar du i stället sågen mot en stubbe eller timmerstock. Tryck höger ben mot motorkroppen så att den är i ett fixerat läge. Fila resten av skärtänderna på andra sidan enligt filningsinstruktionerna.

moottorisahan teroitus metsassa 5

www.konenygard.fi