Underhåll av skärutrustning

Kedjesträckning

Se till att kedjan är rätt sträckt. En slak kedja kan hoppa av svärdet och skada båda dig och motorsågen. En alltför hårt sträckt kedja kan orsaka förslitningar på svärdet. En rätt sträckt kedja ska inte hänga under svärdet. Kedjesträckningen är korrekt när kedjan har kontakt med svärdets undersida och du fortfarande kan dra runt den lätt med handen. 

OBS! Använd arbetshandskar när du ser över motorsågens skärutrustning.

En skarp kedja
Kedjan måste alltid vara skarp för att du ska kunna såga säkert, effektivt och med god precision. Ett enkelt sätt att få kedjan skarp är att använda Husqvarnas filningsmall.

Hur ofta ska kedjan skärpas?
En sågkedja blir oskarp efterhand även om du har undvikit att såga i föremål som minskar skärpan (sten, jord, m m). Kedjan blir ”träslö”. Om kedjan är stensågad är den oanvändbar och måste omedelbart skärpas.

Använder du motorsågen under en stor del av dagen är det lämpligt att skärpa kedjan med några filningsdrag vid varje tankning. Det är lättare att skärpa lite men ofta än att vänta en lång tid med filningarna. Dessutom får du bättre precision och arbetet blir mer effektivt.

Kedjetyp
Använd alltid den typ av svärd och kedja som rekommenderas av till­verkaren. Tabellen visar de vanligaste kedjetyperna och rundfil­storlekar för Husqvarnakedjor och motsvarande Oregonkedjor.

kedje typ

Filningsutrustning
De här redskapen bör du ha tillgång till för att kunna göra kedjan skarp:

• Rundfil
• Plattfil
• Filhållare
• Kombimall med filningsmall och mall för underställnings­klackarna (ryttarna)

Tänk på att rundfil och mallar varierar i storlek och utförande beroende på vilken kedjetyp du använder. Kedjetypen står tryckt på kombimallen. Se tabell härintill eller fråga närmaste fackhandlare.

Filningsutrustning får du från vår webshop:

www.konenygard.fi