Starta motorsågen

moottorisahan kaynnistaminen2

Kedjebromsen bör vara aktiverad när du startar motorsågen. Många motorsågsmodeller kan startas i s.k. halvgasläge. Kedjan kan då rotera om kedjebromsen inte är aktiverad. Det finns två säkra sätt att starta motorsågen: på marken eller med sågen mellan benen. Följ nationella bestämmelser. Reglagen kan variera mellan olika sågmodeller. Läs därför först igenom bruksanvisningen för din såg.

Start av kall motor
Ska du starta sågen på marken, ställ den på en plan yta. Försäkra dig om att svärdet är fritt från kvistar eller dylikt som kan haka tag i kedjan när sågen startar.

1. Aktivera kedjebromsen.
2. Tryck in dekompressionsreglaget (i vissa modeller).
3. Aktivera chokereglaget. Om sågen är utrustad med Air Purge /bränslepump, pumpa ett par gånger tills bränsle syns i blåsan/når fram till förgasaren.
4.Start på marken: Stöd med högerfoten i bakre handtaget och håll ett stadigt tag i främre handtaget med vänster hand. Start med sågen mellan benen: Placera bakre handtaget mellan ­vänster lår och bakom höger knä. Håll stadigt främre handtaget med ­vänster hand.
5. Drag i starthandtaget med höger hand. Upprepa tills motorn ”tänder”.
6. Skjut in chokereglaget (halvgas) och drag ytterligare tills sågen ­startar.
7. ”Gasa till” så att motorn går ner på tomgång och frikoppla sedan kedjebromsen.


Start av varm motor
Motorsågen startar utan choke när motorn är varm. Följ schemat enligt ovan, men uteslut punkterna för chokereglaget. Om motorn är svårstartad, använd halvgas. Halvgasfunktionen får du genom att först aktivera chokereglaget fullt ut. För sedan tillbaka reglaget.

www.konenygard.fi