Trädfällning

Det är viktigt att du planerar trädfällningen mycket noggrant. Träden ska fällas på ett säkert sätt och i den riktning som du vill att de ska falla. En väl genomtänkt fällning underlättar också det fortsatta arbetet. Det som först och främst påverkar trädfällningen är om det finns stora hinder inom området (byggnader, luftledningar, vägar eller liknande). Placera ut varningsskyltar om du vet att skogsområdet korsas av en väg eller att personer dagligen passerar genom området.

tradfallning