Arbetsteknik och säkerhet vid trädfällning

Säkerhetsavstånd: minst dubbla trädlängden
Före fällningen ska du granska om att det inte finns några människor inom ett säkerhetsavstånd på minst dubbla trädlängden från det träd du tänker fälla. Du och din arbetskamrat bör använda signalfärgad jacka eller väst för att vara väl synliga för varandra och förbipasserande.

moottorisaha puun kaato2
Planera fällningen
Börja planera fällningen innan du kommer fram till trädet. Lägg märke till olika faktorer som kan påverka fällningen, som vind­riktning, vindstyrka, markens lutning och hinder runt omkring.

Studera trädet. Är det skadat av röta, sprickor eller någonting annat? Finns det risk för att torra eller avbrutna grenar kan falla ner från trädet som ska fällas eller från träden intill? Lutar trädet? I vilken riktning ska trädet fällas med tanke på det fortsatta arbetet?

För det efterföljande kvistningsarbetet är det bra om du får en lämplig arbetshöjd. Du kan till exempel se till att trädet fälls på en fälld trädstam, sten eller någon annan förhöjning i terrängen. Se upp med att rotändan kan slå upp i sidled. 

Fäll om möjligt i den naturliga fällriktningen
De flesta träd har en naturlig fällriktning. Den påverkas av trädets lutning, grenverkets form och eventuell upplega (snötyngda grenar). Är du osäker på trädets lutning, gå en bit från trädet och kolla med ett lod.

Till en viss gräns går det att tvinga träd att falla mot den naturliga fällriktningen, men det är alltid till priset av ökade risker och fysisk ansträngning. Träd med svag ved, till exempel döda eller rötskadade träd, bör alltid fällas i lättaste riktningen.

Trädets lutning, form, längd, diameter, träslag och rötskador är faktorer som påverkar trädfällningen, liksom markens lutning, vindriktningen, luft­ledningar, vägar och byggnader.

www.konenygard.fi