Fällhjälpmedel

apuvalineita puunkaatoon2
Vilket fällhjälpmedel du kan använda bestäms av trädens storlek. För de minsta träden behöver du normalt inget fällhjälpmedel. Det räcker med handkraft, eventuellt med en lång slana. Fällkilen ger större fällande kraft än de olika varianterna av brytjärn. I extrema fall kan du använda lina och vinsch, som är det säkraste och mest kraftfulla sättet att fälla ett träd.

1. TRAMPBRYTJÄRN Trampbrytjärnet används lämpligast till små träd i gallring. Sätt in trampbrytjärnet innan fällskäret är färdigsågat. Ställ dig med hela din tyngd på hävarmen. Trampbrytjärnet är oftast teleskopiskt och kan bäras i ett hölster på huggarbältet.

2. BRYTJÄRN Brytjärn används till förhållandevis små träd. Det finns varianter av brytjärn med olika hävarmslängd. Sätt in brytjärnet innan fällskäret är färdigsågat. För att maximera lyftkraften sätter du om möjligt brytjärnet i mitten av fällskäret längst bak. Lyft med benen och se till att hålla ryggen rak.

3. SLAGBRYTJÄRN Slagbrytjärnet har samma användningsområde som ett brytjärn. Det kan även användas som ett slagverktyg vid användning av fällkilar.

4. FÄLLKIL För medelstora till stora träd är fällkilar det bästa hjälpmedlet. De sticks in innan fällskäret är färdigsågat och slås in efterhand med en yxa eller ett slagbrytjärn. Ibland krävs flera kilar. Använd kilar av plast eller aluminium. Se upp så du inte av misstag sågar i kilen. Det är därför bra att använda kilar av ett mjukt material så att du inte riskerar att förstöra sågkedjan.

5. VINSCH Används vid situationer där man behöver största möjliga kraft och säkerhet. Linan fästs så högt upp i trädet som möjligt för bästa möjliga kraft.

Massor av skogsredskap i vår webbutik: www.konenygard.fi