Fastfällning

konkelo2

Vid felbedömning av trädet eller vid en miss i fällningsarbetet kan resultatet bli fastfällning i ett annat träd. Arbetet med att få loss trädet kan vara riskabelt. Lämna aldrig ett fastfällt träd omarkerat. Markera området med väl synliga snitselband om du måste lämna området för att hämta andra hjälpmedel eller hjälp.

Hjälpmedel vid fastfällning
• Vändband
Vändhake (finns ofta på brytjärn)
• Vinsch
• Skotare eller traktor försedd med griplastare eller vinsch

Här kommer två tips om hur du på ett enkelt sätt kan ta ner ett fastfällt träd om det inte är för stort och sitter för hårt fast i det andra trädet.

puun pyorittaminen2

Rulla trädet
Använd vändhake eller vändband om du bedömer att trädet inte sitter så hårt.

Arbeta enligt följande:
1. Bedöm åt vilket håll trädet kan rullas ner. Såga av mitten på brytmånen så att två hörn sparas. Såga sedan loss det ena ­hörnet med upprepade sågsnitt snett uppifrån. Lämna kvar hörnet på den sida som du avser att rulla ner trädet.
2. Tag vändhaken (vändbandet) och rulla trädet från dig. Lyft rätt med rak rygg och böjda ben. Om trädet är stort eller hänger hårt fast, kan du öka rullkraften genom att använda vändhake eller vändband med en längre bit från ett klent träd.

OBS! Rulla aldrig trädet mot dig själv!

Trappa ner-metoden
Namnet kommer av att skären och spjälkningen bildar en trappstegsform. Metoden går ut på att lossa trädet från stubben eller stället där trädet har fastnat med rotänden i marken. Stammen ska få en bra glidyta och lossna kontrollerat.

vaiheittainen menetelma2


Gör så här:
1. Lägg grenar och slanor på marken framför stammen som ­underlag.
2. Såga in drygt halva diametern från stammens baksida. Fortsätt såga från andra hållet om svärdet är kortare än träddiametern. Fasa av framsidan på stammen. (Pil 1)
3. Sätt i en kil som förhindrar att skäret kläms ihop.
4. Såga nästa skär från framsidan, parallellt med föregående skär men 3 – 5 cm under. Såga in ungefär halva diametern av stammen. (Pil 2)
5. Slå på kilen tills vedfibrerna brister mellan sågskären. Stammen glider oftast samtidigt av stubben.
6. Baxa trädet med en 2-3 m lång stav/slana i rörelseriktningen tills trädet faller.
7. Om inte trädet lossnar görs proceduren om från punkt nr 1.

Obs! Viktigt att sågskären inte görs för högt upp på stammen då den kan ”vika ner” sig vid brytpunkten. Var också uppmärksam på att stammen kan lossna för tidigt. Stå därför aldrig i rörelseriktningen och förstås inte under stammen. Om trädet hänger för hårt fast bör du ta hjälp av traktor, vinsch eller annan maskin.

VARNING!
- Fäll aldrig ett annat träd över ett redan fastfällt träd.
- Försök aldrig att såga ner det påfällda trädet.
- Arbeta aldrig inom riskområdet för hängande fastfällda träd.

Massor med fastfällnings verktyg från vår näthandel www.konenygard.fi