Förberedelser före fällning

Underväxtröjning
Röj alltid runt trädet så att du kan utföra fällningsarbetet obehindrat. Röj även i den tänkta fällriktningen. Småträd, buskar och grenar kan skymma när du tar ut fällriktningen.

Reträttväg
Såga ner hindrande buskar och mindre träd i reträttvägen, ca 45° bakom trädet i båda riktningarna. Röj marken från grenar och andra hinder.

moottorisahan turvallinen kaytto2


Uppkvistning
Uppkvistningen gör fällningen säkrare genom att låga kvistar som är i vägen avlägsnas från stammen. Det säkraste sättet att uppkvista är att arbeta med dragande kedja (svärdets undersida) uppifrån och ner.
Använd stammen som skydd mellan dig och sågen. Kvista aldrig högre än till axelhöjd.

www.konenygard.fi