Öppet riktskär, variant A

Förbered riktskäret genom att såga av eventuella rotben som försvårar fällningen. Ofta är det bra att såga av barken på sidorna av stammen i nivå med tilltänkta rikt- och fällskär så att skären blir tydliga.

Sikta med överskäret
1. Luta dig med vänster axel mot stammen. Stå med benen brett isär eller lägg ner vänster knä mot marken så att du får en bra balans. Håll sågen vinklad så att du uppnår den rekommenderade öpp­ningsvinkeln när du sågat ner till stubbhöjd.
2. Sikta på en punkt längre fram i terrängen där du vill att trädet ska falla. Siktmålet ska sammanfalla med sågens fällriktmärken (linjer).
3. Vinkla sågsvärdet och börja såga med full gas. Kontrollera då och då under sågningen att du behåller den ursprungliga positionen.

Underskäret, alltid horisontellt
4. Såga underskäret så att det möter överskäret exakt. Kontrollera att du inte sågar underskäret för djupt. Om över- och underskär inte möts exakt får du inte tillräcklig kontroll över fällningen. Det är också viktigt att sågen hålls horisontell när underskäret sågas.
5. Vid fällning av grövre träd kan det vara nödvändigt att komplettera överskäret från motsatta sidan, beroende på svärdslängd.


Öppet riktskär, variant A

avoin kaatolovi 2
• Plan eller något lutande terräng
• Riktskärets öppning 60 – 80°
• Överskäret först, bestämmer riktning
• Underskäret sågas horisontellt i vinkel med fällskäret
• Fällskäret i nivå med eller något över riktskärets nivå
+ Enklaste metoden
+ Låg stubbhöjd
- Brytmånen bryts innan trädet når marken


Kom ihåg:
• Bestäm riktning
• Inta position bakom sågen, sikta
• Vinkla sågsvärdet, gasa fullgas
• Kontrollera riktning och vinkel
• Såga tills rätt stubbhöjd nåtts
• Håll såg och svärd horisontellt
• Möt överskäret exakt
• Gå över på andra sidan och gör motsvarande skär om svärdet inte räcker till

www.konenygard.fi