Öppet riktskär, variant B

avoin kaatolovi2

Förbered riktskäret genom att såga av eventuella rotben som försvårar fällningen. Ofta är det bra att såga av barken på sidorna av stammen i nivå med tilltänkta rikt- och fällskär så att skären blir tydliga.

Sikta med underskäret
1. Håll sågsvärdet vågrätt i önskad stubbhöjd.
2. Sikta på en punkt längre fram i terrängen där du vill att trädet ska falla. Siktmålet ska sammanfalla med sågens fällriktmärken (linjer).
3. Börja såga med full gas samtidigt som du kontrollerar riktningen.
4. Vid fällning av grövre träd kan det vara nödvändigt att komplettera över- och underskäret från motsatta sidan, beroende på svärdslängd.
5. Såga sedan överskäret så att det möter underskäret exakt. Om över- och underskär inte möts exakt får du inte tillräcklig kontroll över fällningen.

Öppet riktskär, variant B

• Plan eller något lutande terräng
• Riktskärets öppning 45 – 55°
• Underskäret först, bestämmer riktning
• Underskäret sågas horisontellt i vinkel med fällskäret
• Fällskäret över riktskärets nivå
+ Låg stubbhöjd
- Brytmånen bryts innan trädet når marken
- Svårare att se brytmånsbredden
- Spjälkningsrisk vid sneda fibrer i rotben


Kom ihåg:
• Bestäm riktning
• Inta position bakom sågen, sikta
• Håll såg och svärd horisontellt, ge full gas
• Kontrollera riktning och vinkel
• Såga tills rätt brytmånslängd nåtts
• Vinkla sågsvärdet
• Möt underskäret exakt
• Gå över på andra sidan och gör motsvarande skär om svärdet inte räcker till

www.konenygard.fi