Övriga riktskär

Öppet riktskär med större öppningsvinkel

avoin kaatolovi 4
• Plan eller lutande terräng
• Riktskärets öppning mer än 70°
• Underskäret är vinklat nedåt från fällskäret
• Fällskäret i nivå med, eller något över, riktskärets nivå
+ Brytmånen intakt tills trädet når marken
- Högre stubbhöjd


Omvänt riktskär, ”Humboldt”

kaanteinen kaatolovi2
• Grova träd i kraftig lutning
• Riktskärets öppning minst 45°
• Horisontella skäret har samma vinkel som fällskäret
• Fällskäret något över riktskärets nivå
+ Spjälkningskänsliga trädslag
+ Låg stubbhöjd

www.konenygard.fi