Reträtten

moottorisaha peraantymistie2

Reträttvägen är din säkerhetslina. När trädet är på väg att falla måste du snabbt kunna ställa dig i säkerhet. Du ska alltid stå snett bakom trädet (ca 45°) på behörigt avstånd när det faller. Riktigt stora träd kräver längre säkerhetsavstånd. Ojämn mark och träd med stora grenar och stort grenomfång kan göra att stammen slår i sidled, hoppar upp eller glider. Trädet kan också röra sig bakåt och slå upp med full kraft när det når marken. Se också upp med torra grenar när trädet faller.

www.konenygard.fi