Riktad fällning

moottorisaha kaadon suuntaus2

En säker fällning kräver stor noggrannhet och precision. Med riktskäret bestämmer du fällriktningen och med fällskäret fäller du trädet. Mellan dessa båda skär lämnas brytmånen som på ett säkert sätt styr trädet ner till marken mot det tänkta riktmålet.

Riktskäret
Riktskäret kan göras på flera olika sätt. Trädens egenskaper, terräng och tradition gör att riktskärets utförande varierar. Undvik att såga för djupt riktskär. Det bör ej vara mer än 15 – 20 % av brösthöjdsdiametern.

De vanligaste riktskären är Öppet riktskär i två varianter (A och B), Öppet riktskär med större öppningsvinkel, samt Omvänt riktskär (Humboldt). Vi rekommenderar att använda det öppna riktskäret variant A, därför att det är användbart i de flesta fall och är enklast att lära sig. Det öppna riktskäret med större öppningsvinkel har sina fördelar i mer lutande terräng där det behövs en intakt brytmån längre pga lutningen. Omvänt riktskär används på mycket grova träd i brant terräng och spjälkningskänsliga trädslag.

Riktskäret görs i två moment: överskär och underskär. Riktskärets öppning är beroende av vilken metod du använder, se här intill. Se till att skären kommer så nära marken som möjligt för en bättre kontroll och stabilitet när trädet faller. Ibland kan det vara nödvändigt att såga bort hindrande rotben innan riktskäret görs.

Fällskäret

fallskaret
När riktskäret är gjort, är det dags att såga fällskäret fram mot riktskäret. Kom ihåg att såga till rätt brytmånsbredd! Fällskäret ska i normala fall ligga i nivå med, eller något över riktskärets nivå (se nedan). Tekniken för hur fällskäret görs beror på hur grov stammen är och hur långt sågsvärd man har. Läs mer under Olika fällskärs­tekniker i avsnittet "Trädfällning".

Använd brytjärn, trampbrytjärn eller fällkil för att få en säker fällning. De hindrar också trädet att gå tillbaka i motsatt riktning och klämma fast sågsvärdet under utsågningen av fällskäret. Läs mer i avsnittet "Fällhjälpmedel". Se dessutom till att det finns tillräckligt med bränsle i tanken. Att få bränslestopp mitt under fällningsarbetet kan vara riskabelt.

Brytmånen är gångjärnet som gör fällningen säker

brytman
Brytmånen är den viktigaste delen för att få till en säker och kon­trollerad fällning. Det är den osågade delen mellan riktskär och fällskär som kallas brytmån och den fungerar som ett gångjärn. Gångjärnet leder trädet tills det når marken. Brytmånen skall vara jämnsågad och dess längd bör vara minst 80 % av trädets diameter i brösthöjd. Bredden bör vara 10 % av trädets diameter i brösthöjd. På träd grövre än 30 cm räcker det med ca 3 cm brytmån. Öppningsvinkeln på riktskäret bestämmer hur länge brytmånen skall vara hel. Ju mindre vinkel desto tidigare bryts brytmånen av. 

www.konenygard.fi