Ketjun viilaaminen

Moottorisaha ja terä on kiinnitettävä tukevasti paikalleen, jotta ote on vakaa ja molemmat kädet jäävät vapaiksi viilausta varten. Terä voi kätevästi kiinnittää esimerkiksi työpöydän ruuvipenkkiin. Kiinnitä ketju paikalleen aktivoimalla ketjujarru.

moottorisahan ketjun viilaus

Leikkuuhampaan kulmat

moottorisahan ketjun viilauskulmat
Ketjun leikkuuhampaat viilataan kolmen eri kulman mukaan: viilauskulma, etukulma ja teräsärmän kulma. Kulmat vaihtelevat ketjutyypin mukaan. Jos käytät viilanohjainta, sinun ei tarvitse ajatella eri kulmia saadaksesi hyvän tuloksen. Voit ohjeita noudattamalla viilata juuri oikeat kulmat leikkuuhampaaseen.

1. Aloita leikkuuhampaista. Käytä ketjutyypillesi tarkoitettua pyöröviilaa ja viilanohjainta (ks. taulukko).
2. Aseta viilanohjain ketjulle. Viilanohjaimessa olevien nuolien on osoitettava ketjun pyörimissuuntaan (kärkipyörää kohti). Varmista, että ohjain on ketjua vasten.
3. Pidä viilaa molemmilla käsillä. Aseta se 90 asteen kulmaan viilanohjaimen rullia vasten. Viilan pitää levätä molempien rullien päällä. Viilauskulmaksi tulee tällöin 25-35°, ketjutyypistä riippuen. Viilaa leikkuuhammas tasaisin, itsestäsi poispäin suuntautuvin vedoin.
4. Jatka sen jälkeen viilaamalla joka toinen hammas. Jokainen leikkuuhammas pitää viilata teräväksi. On tärkeää, että kaikista leikkuuhampaista tulee yhtä pitkiä.
5. Kun olet viilannut toisen puolen kaikki leikkuuhampaat, löysää ruuvipenkkiä ja kiinnitä terä toiseen suuntaan.
6. Viilaa sen jälkeen leikkuuhampaat samalla tavalla vastapuolelta.

Käsivarainen viilaus
Jos hallitset viilaustekniikan, voit viilata myös ilman viilanohjainta. Pidä huoli siitä, että leikkuuhampaan kulmat säilyvät alkuperäisinä. Jotta leikkuuhampaiden kulmat ja syvyys säilyisivät oikeina, suosittelemme silti viilanohjaimen käyttöä muutaman käsivaraisen viilauskerran jälkeen. Vältä viilaamasta siten, että leikkuuhampaaseen muodostuu koukku, jolloin ketjusta tulee liian ”aggressiivinen”. Se myös kuormittaa sahaa tavallista enemmän ja lisää tärinää.

Vaihda ketju
Ketju on vaihdettava, kun pisin osa leikkuuhampaasta on alle 4 mm tai jos huomaat halkeamia.

Syvyydensäätöhampaan ja leikkuuhampaan kärjen korkeusero määrää, miten paljon leikkuuhammas sahaa. Se toimii höylän tavoin: kun höylän terä on säädetty kaikkein pienimmälle, höylä leikkaa puuta hyvin vähän. Sama pätee myös sahan ketjuun, mikäli syvyydensäätöhampaan ja leikkuuhampaan välinen etäisyys on liian pieni. Syvyydensäätöhammasta ei pidä myöskään viilata liian matalaksi, koska leikkuuhammas leikkaa silloin liian syvään. Sahaus on aggressiivista ja saha tärisee. Myös takapotkun riski kasvaa ja moottorisaha kuormittuu tarpeettomasti.

Syvyydensäädön viilaaminen
Suosittelemme syvyydensäätöhampaiden viilaamista sen jälkeen, kun leikkuuhampaita on viilattu 3-5 kertaa normaalissa kulutuksessa. Viilattaessa leikkuuhampaita esimerkiksi kiveensahauksen jälkeen, jolloin jokaista leikkuuhammasta on viilattu paljon, myös syvyydensäätöhampaat on syytä viilata.

Alennuskaavioon on merkitty joko ”Soft” tai ”Hard”. ”Soft” on tarkoitettu pehmeälle puulle (havupuu) ja ”Hard” jäätyneelle ja kovalle puulle (erityisesti lehtipuut). Jos syvyydensäätöhampaat viilataan käyttämällä ”Hard”-asetusta, jokainen hammas leikkaa hieman vähemmän puuta kuin käytettäessä ”Soft”-asetusta.

Kovaa puuta ei voi sahata kerralla yhtä paljon kuin pehmeää puuta. Syvyyden säätö vaihtelee ketjutyyppien mukaan, ks. sahan käyttöohje.

viilanohjain

1. Aseta alennuskaavio ketjulle ja pidä sitä vakaasti toisella kädellä. Valitse ”Soft” tai ”Hard” sen mukaan, millaista puuta sahaat. Syvyyden säätö vaihtelee ketjutyypin mukaan.
2. Pidä lattaviilaa toisessa kädessä ja viilaa syvyydensäätöhammasta alennuskaavioon saakka.
3. Viilaa näin ketjun kaikki syvyydensäätöhampaat. Alennuskaavion asento vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä viilattaessa oikean- vai vasemmanpuoleinen leikkuuhammas.

viilaaminen ohjaimen avulla

www.konenygard.fi