Karsinta

oksien karsinta

Jotta karsinta olisi mahdollisimman kevyttä ja tehokasta, työskentelyssä tarvitaan hyvää tekniikkaa. Vasta-alkajan on syytä toimia rauhallisesti ja järjestelmällisesti. Työskentelyrytmiä voi lisätä vähitellen. Seuraavassa on muutamia perussääntöjä turvalliseen ja tehokkaaseen karsintaan.

Aloitusasento:

• Seiso aina puunrungon vasemmalla puolella ja karsi juuresta latvaan päin.
• Vakaa jalkojen asento. Jalat ovat leveässä haara-asennossa ja saha lepää rungon varassa.
• Huomaa, että sinun tulee seisoa samassa asennossa koko karsinnan ajan.

Mukava työskentelykorkeus

Pyri työskentelemään sellaisella korkeudella, ettei sinun tarvitse olla kumarassa. Voit käyttää tässä apunasi toisia kaadettuja puita, tukkeja, kiviä tai maastossa olevia kohoumia. Työskentelykorkeus on parhaimmillaan vyötärön korkeudelta polvien korkeudelle. Koukista polvia, älä selkää!

Turvallinen työasento

Seiso jalat tukevassa haara-asennossa noin 45 asteen kulmassa runkoon nähden ja pidä saha lähellä vartaloasi. On tärkeää, että molempien jalkojen asento on vakaa. Jalkojen asennon muuttaminen karsinnan aikana on aina vaarallista. Sen vuoksi on tärkeää ulottua pitkälle tarvitsematta siirtää jalkoja.

Pidä moottorisahaa rungon tai jalkasi varassa

Kanna sahaa mahdollisimman vähän karsintatyön aikana ja kun siirryt paikasta toiseen. Sahaa ei tarvitse nostaa rungolta enempää kuin tarpeellista. Käytä sahaa vipuna ja anna sahan levätä rungon tai jalan varassa. Karsinta on helpompaa ja tehokkaampaa käytettäessä lyhyttä terälevyä (13-15").

Turvallinen siirtyminen

Kun siirrät jalkojasi, pidä aina terälevyä rungon toisella puolella. Kun liikut, ketju ei saa pyöriä. Jos siirryt lyhyitä matkoja, pidä sahaa molemmista kahvoista, älä koskaan vain takakahvasta. Jos siirryt pidempiä matkoja, aktivoi ketjujarru ja kanna sahaa etukahvasta.

Vältä takapotkua

Älä sahaa terälevyn kärjellä. Pidä kahvoista aina kiinni kaikilla sormilla, myös peukaloilla, karsintatyön aikana. Valitse terän pituus rungon läpimitan mukaan.

Ota huomioon oksan paino

Arvioi, miten oksat ovat jännittyneet. Sahaa oksan vastapäiseltä puolelta, jossa terälevy ei todennäköisesti juutu oksaan tämän painon vuoksi. Jos olet epävarma, sahaa oksa pala kerrallaan, edeten oksan kärjestä runkoon päin.

Oksien poistaminen

Anna moottorisahan levätä runkoa vasten samalla, kun poistat oksat ja risut vasemmalla kädelläsi. Vapauta ensin kaasutin ja kaasun turvaliipaisin ja aktivoi ketjujarru. Jos moottorisahassa on TrioBrake, ketjujarrun kytkeminen on erittäin helppoa ennen oksien poistoa.

Muista! Karsi rauhallisesti ja järjestelmällisesti

Seiso rungon vasemmalla puolella ja aloita karsinta rungon oikealta puolelta. Toimi rauhallisesti ja järjestelmällisesti, oksa oksalta. Oksat voidaan sahata vetävällä tai työntävällä ketjulla terälevyn käyttösuunnan ja oksan painon mukaan. Karsi runko oikealta puolelta, päältä ja vasemmalta puolelta seisomapaikastasi käsin. Siirry nyt eteenpäin seuraavaan oksakertaan. Aseta saha rungon oikealle puolelle ja anna sahan liukua runkoa pitkin ketjun ollessa pysähdyksissä.

Karsinta oikealta puolelta
• Anna moottorisahan levätä runkoa vasten siten, että terälevy on rungon oikealla puolella.
• Sahaa työntävällä tai vetävällä ketjulla.
• Varmista tasapainoinen asento tukemalla oikeaa jalkaa runkoa vasten.

Karsinta päältä päin
• Anna terälevyn levätä runkoa vasten.
• Sahaa työntävällä ketjulla.
• Aseta oikea jalka saharunkoa vasten.

Karsinta vasemmalta puolelta
• Pidä sahaa runkoa ja toista jalkaasi vasten.
• Sahaa vetävällä tai työntävällä ketjulla.

Oksien karsinta alta päin

Sopivalta työskentelykorkeudelta
Jos työkorkeus on sellainen, että pääset käsiksi rungon alapuolella oleviin oksiin, voit karsia myös niitä muita oksia karsiessasi. Tavallisesti riittää karsinnan aloittaminen rungon alta päin noin kahden oksakerran jälkeen. Siirrä vähän oikeaa jalkaa ja käänny runkoa kohti. Pidä sahaa tukien käsivarsiasi polvia/reisiä vasten.

Rungon ollessa maassa
Kun koko runko on karsittu oikealta ja vasemmalta puolelta sekä päältä päin, runko käännetään, jolloin saadaan esiin rungon alapuoliset oksat. Jos tarpeellista, voit sahata rungon sopivan pituisiksi pätkiksi ennen sen kääntämistä.

Paksujen oksien karsinta

Paksujen oksien karsinnassa käytetään toisenlaista tekniikkaa kuin pienten oksien karsinnassa. Tämä koskee lehtipuita ja muita puita, joissa on paksut ja haaroittuneet oksat. Karsintaan käytetään usein samanlaista tekniikkaa kuin katkaisuun. Sälöilyn ja terälevyn juuttumisen välttämiseksi on syytä käyttää oikeaa tekniikkaa ja työjärjestystä.


Perussääntö: Työskentele ulkoapäin runkoa kohti.

Muista:
Miten oksat ovat jännittyneet? Seuraa puun ja oksien liikkeitä sahauksen aikana. Kun katkaiset erittäin järeitä oksia, saatat joutua katkaisemaan oksan sahaamalla vastakkaisilta puolilta nk. kohtaavat leikkaukset juuttumisen ja sälöilyn estämiseksi.


Oikea järjestys
1. Katkaise työtä estävät oksat.
2. Pahoin jännittyneet oksat katkaistaan vaiheittain jännityksen laukaisemiseksi.
3. Katkaise pääoksa. Tarkkaile jännityksiä ja seuraa puun ja oksien liikkeitä sahauksen aikana.

www.konenygard.fi