Katkaisu

puun katkaisu
Suunnittele katkaisu hyvin ennen työn aloittamista, erityisesti silloin, kun katkaiset paksuja oksia. Väärä työtekniikka voi aiheuttaa onnettomuustilanteita, rungon sälöilyä tai terälevyn kiinni juuttumisen. Selvitä ensin, millä tavalla runko on jännittynyt. Tarkkaile koko ajan, miten runko reagoi katkaisun aikana. Olet saattanut arvioida rungon jännityksen väärin.

Katkaisun turvallisuus

Pane merkille, missä kohdassa seisot runkoa katkaistessasi. Pysyttele syrjässä katkaisukohdan vieressä, koska runko voi katketessaan ponnahtaa ylöspäin. Älä koskaan seiso kaltevassa maastossa katkaisukohdan alapuolella, sillä tukki voi ennen katkeamistaan alkaa pyöriä ja vahingoittaa sinua.


Näin vältät puun sälöilyn
1. Aloita nk. kohtaavalla leikkauksella sahaamalla ensin 1/3 tukin läpimitasta siltä puolelta, joka on jännittynyt tai jossa arvelet sahan juuttuvan kiinni.
2. Jatka sen jälkeen katkaisua vastapuolelta kohtaavalla leikkauksella, kunnes tukki on katkaistu.

Kaarnatuki

kaarnatuki

Kaarnatuen käyttö helpottaa paksujen runkojen katkaisua. Aseta kaarnatuki runkoa vasten. Paina etukahvaa vasemmalla kädellä samalla, kun nostat takakahvaa oikealla kädellä.

Ylöspäin jännittynyt runko

1. Aloita tekemällä leikkaus yläpuolelta. Sahaa noin 1/3 rungon läpimitasta tai kunnes terälevy osoittaa juuttumisen merkkejä.
2. Katkaise sen jälkeen altapäin kohtaavalla sahauksella.

Jos runko on paksumpi kuin moottorisahan terälevyn pituus
1. Aloita katkaisu rungon vastakkaiselta puolelta.
2. Vedä sahaa itseäsi kohti ja sahaa yläpuolelta, enintään 1/3 rungon läpimitasta.
3. Sahaa sen jälkeen alapuolelta. Jos runko makaa maassa, tee pistosahaus välttääksesi sahaamasta kiveen.
4. Jatka alasahausta rungon keskustaa kohti.

HUOM! Tarkkaile rungon liikkeitä. Tämä menetelmä vähentää terälevyn juuttumisen vaaraa.

Alaspäin jännittynyt runko

1. Aloita tekemällä alaleikkaus ja sahaa noin 1/3 rungon läpimitasta tai kunnes terälevy osoittaa juuttumisen merkkejä.
2. Sahaa yläleikkaus kohtaavalla leikkauksella.

Jos runko on paksumpi kuin terälevyn pituus
1. Aloita katkaisu rungon vastakkaiselta puolelta.
2. Vedä sahaa itseäsi kohti ja sahaa jonkin verran yläpuolelta.
3. Sahaa sen jälkeen alapuolelta, enintään 1/3 rungon läpimitasta. Jos runko makaa maassa, tee pistosahaus.
4. Tee lopuksi yläsahaus.

www.konenygard.fi