Kaatoa edeltävä työ

Aluskasvillisuuden raivaus
Raivaa aina kasvillisuus puun ympäriltä, jotta voit kaataa puun esteettä. Raivaa myös suunnittelemasi kaatosuunta, koska pienet puut, pensaat ja oksat saattavat estää näkyvyyttä kaatosuunnassa.

Perääntymistie
Sahaa perääntymistiellä mahdollisesti esteenä olevat pensaat ja pienet puut, noin 45° puun takaa molempiin suuntiin. Raivaa maasta oksat ja muut esteet.

Karsinta
Alaoksien karsinta parantaa kaadon turvallisuutta. Turvallisin tapa poistaa alaoksat on sahata vetävällä ketjulla (terän alasivu) ylhäältä alaspäin.

moottorisahan turvallinen kaytto

www.konenygard.fi