Konkelo

konkelo
Puun ominaisuuksien arvioinnissa tai puun kaadossa sattuneen virheen vuoksi puu saattaa kaatuessaan juuttua kiinni toiseen puuhun. Puun irrottaminen voi olla erittäin vaarallista. Älä koskaan jätä kiinni konkeloon kaatunutta puuta merkitsemättä. Jos sinun on poistuttava alueelta hakemaan työvälineita tai apua, merkitse alue selkeästi näkyvällä merkkausnauhalla.
Konkelokaadon apuvälineet
• Konkeloliina
• Kääntökoukku (usein kaatoraudassa)
• Vinssi
• Metsäkone tai traktori, jossa on kourakuormain tai vinssi

Seuraavassa on kaksi vihjettä, joiden avulla toisen puun varaan kaatuneen puun voi helposti irrottaa, jos puu ei ole liian suuri eikä se ole liian lujasti kiinni toisessa puussa.

Puun pyörittäminen

puun pyorittaminen
Käytä kääntökoukkua tai konkeloliinaa, jos arvioit, ettei puu ole liian lujasti kiinni.
Toimi seuraavasti:
1. Arvioi, mihin suuntaan puun voi pyörittää alas. Sahaa pitopuusta keskiosa pois siten, että molemmille reunoille jää pala sahaamatta. Sahaa seuraavaksi pois toinen kulmista useilla sahauksilla vinosti yläpuolelta. Jätä pala pitopuusta jäljelle sille puolelle, jolle aiot pyörittää puuta.
2. Pyöritä puuta itsestäsi poispäin kääntökoukun (tai konkeloliinan) avulla. Nosta selkä suorana ja koukista polvia. Jos puu on suuri tai juuttunut tiukasti kiinni, voit lisätä pyöritysvoimaa käyttämällä kääntökoukkua tai konkeloliinaa ja toista ohuempaa puuta kankena.
HUOM! Älä koskaan pyöritä puuta itseäsi kohti.

Vaiheittainen menetelmä

vaiheittainen menetelma
Nimi viittaa vaiheittaiseen sahaamiseen ja pilkkomiseen. Menetelmä perustuu ratkaisuun, jolla puu irrotetaan kannosta tai paikasta, jossa se on juuttunut tyvipäästään maahan. Rungolle tulee valmistella hyvä liukumispinta, jolloin se irtoaa siististi.
Noudata näitä ohjeita:
1. Muodosta rungon eteen alusta asettamalla maahan oksia ja ohuita puita.
2. Sahaa runkoa takaapäin noin puoleen väliin. Jos terälevy on puun halkaisijaa lyhyempi, jatka sahaamista toiselta puolelta. Kavenna rungon etupuolta. (Nuoli 1)
3. Aseta sahausuraan kiila, jotta terälevy ei juutu uraan.
4. Tee seuraava sahaus edestäpäin, edellisen uran suuntaisesti mutta 3 – 5 cm sitä alemmaksi. Sahaa runkoa noin puoleen väliin. (Nuoli 2)
5. Napauttele kaatokiilaa, kunnes sahausurien välissä olevat puun kuidut katkeavat. Runko liukuu tavallisesti irti kannosta samaan aikaan.
6. Kampea puuta 2-3 m pitkällä kangella/sauvalla liikkeen suuntaan, kunnes puu putoaa.
7. Jos puu ei irtoa, toista vaiheet kohdasta 1 lähtien.

HUOM! On tärkeää, ettei kumpaakaan sahausuraa sahata rungossa liian korkealle, koska runko voi taittua murtumiskohdasta. Ota huomioon myös se, että runko voi katketa liian aikaisin. Älä koskaan seiso suunnassa, johon runko liikkuu, tai rungon alla. Jos puu on liian tiukassa, käytä apuna traktoria, vinssiä tai muuta konetta.

VAROITUS:
- Älä kaada koskaan toista puuta konkeloon kaatuneen puun päälle.
- Älä yritä koskaan sahata toisen puun varaan kaatunutta puuta alas.
- Älä koskaan työskentele vaara-alueella, jossa on riippuvia konkeloon kaatuneita puita.

www.konenygard.fi