puun kaatotekniikka

Erilaisia kaatosahaustekniikoitA

Kaatosahausta tehdessä on tärkeää muistaa kaksi asiaa: pitopuun tulee olla tasapaksu ja oikean pituinen, ja kaatokiila tai kaatorauta on asetettava paikalleen ennen kuin terälevy juuttuu sahausuraan. Kaatosahaus voidaan tehdä useilla turvallisilla tavoilla, ja menetelmä valitaan mm. puun koon ja maaston kaltevuuden sekä moottorisahan koon mukaan.

Kaatosahaus suoraan takaa

http://youtu.be/tZbsZuWX_oA
Pienet puut on helpointa sahata kaatamalla ne suoraan takaa. Jos sinulla ei ole paljoa kokemusta puunkaadosta, tämä menetelmä on yksinkertaisin. Moottorisahaa vetävällä ketjulla (terälevyn alareunalla), jos olet tottumaton – se on helpompaa, koska moottorisaha ei liiku sinua itseäsi vasten. Muussa tapauksessa on nopeampaa sahata työntävällä ketjulla, koska voit olla samassa asennossa kuin kaatolovea tehdessäsi. On hyvin tärkeää, että kaatosahaus sahataan samansuuntaisesti kaatoloven kanssa, jotta pitopuu jää kauttaaltaan yhtä paksuksi.

Pienten puiden kaadossa on vaikea käyttää kaatorautaa tai kaatokiilaa. Jos puu on vähän kallellaan, terälevy juuttuu sahausuraan, mutta jos painat runkoa kädelläsi tai piikeillä varustetulla sauvalla, voit normaalisti työntää puuta eteenpäin. Jos käytössäsi on 4-5 metrin pituinen piikeillä varustettu sauva, voit työntää takapainoiset puut eteenpäin mieluummin käsin. Voit käyttää tätä menetelmää myös paksujen puiden kaatoon, jos puu ei ole kallellaan taaksepäin tai on vastatuuli. Jos on vaara, että puu kaatuu taaksepäin ja se on liian raskas työnnettäväksi eteenpäin, on parasta käyttää kaatotyökaluja. Sahaa, kunnes voit asettaa sahausuraan kaatokiilan tai kaatoraudan. Kun pitopuun paksuus alkaa olla sopiva, tarkasta huolellisesti, että pitopuu on kauttaaltaan yhtä paksu. Jos kaadettava puu on voimakkaasti kallellaan, tilanteen vaarallisuus ja puun säilöilyn vaara kasvaa, jos sahaat kaatosahauksen takaa päin. Jos mahdollista, tee tämäntyyppisten puiden kaadossa pistosahaus ja sahaa taaksepäin.

Kaato kaarnatuen avulla

http://youtu.be/R8GO-PS0bWk

Kaarnatuki toimii nivelpisteenä moottorisaharungon ja terälevyn välillä. Aseta kaarnatuki haluttuun pitopuun leveyteen. Paina etukahvaa vasemmalla kädellä samalla, kun nostat takakahvaa oikealla kädellä. Sahaa vetävällä ketjulla, kunnes pitopuun leveys on sopiva. Pitopuun on oltava kauttaaltaan yhtä paksu. Muista asettaa sahausuraan kaatokiila, kun olet sahannut yli puolet rungon paksuudesta. Voit myös sahata vastakkaiselta suunnalta työntävällä ketjulla ja käyttämällä kaarnatuen yläkärkeä. Sahaaminen muuttuu tavallisesti epäsäännöllisemmäksi ja moottorin vastus on suurempi.

Reunan säästäminen
kaatosahaustekniikoita

Tässä menetelmässä ei sahata puun koko halkaisijan läpi takaa päin, vaan vastakkaiselle puolelle jätetään reuna jäljelle. Puuta estetään siten kaatumasta taaksepäin ja kaatosahauksessa voidaan käyttää kaatotyökalua. Kun olet asettanut kaatoraudan paikalleen, voit sahata säästämäsi reunan. Sahaa tällöin hieman edellistä sahausuraa alempaa, jolloin et sahaa kaatorautaa vasten.

Kaato pistosahauksella

http://youtu.be/mVJoZuGLo1Y
Pistosahausta voidaan käyttää useimmissa kaatomenetelmissä, terälevyn pituuteen ja puun kokoon katsomatta. On erittäin tärkeää, että pistosahaus tehdään tässä luvussa kuvatulla tavalla. Jos poikkeat tästä menetelmästä, takapotkun vaara kasvaa, koska terälevyn kärkeä käytetään ensimmäisenä. Kaasuta täysillä kierroksilla ja aloita vetävällä ketjulla terälevyn kärjen alareunalla halutun pitopuuleveyden takaa. Kun olet upottanut sahanterän puuhun, käännä terää varovasti, kunnes se on samansuuntainen kuin kaatolovi. Työnnä terälevy sen jälkeen puuhun niin syvään kuin tarpeellista. Säädä lopussa pitopuun leveyttä.

Pyöräytyskäännösmenetelmä

 http://youtu.be/3R2IY5ABHmQ

1. Tee mahdollisimman syvä pistosahaus.
2. Sahaa sopivaan pitopuupaksuuteen kaatoloven suuntaisesti. Sahaa suoraan taaksepäin suunnilleen terälevyn leveyden verran ennen pyöräytyskäännöstä välttääksesi katkaisemasta pitopuuta.
3. Sahaa rungon ympäri. Huolehdi siitä, että pitopuu jää tarpeeksi paksuksi rungon toisella puolella kaatoloven suuntaisesti. Muista työntää kiila tai kaatorauta sahausuraan ennen kaatosahauksen sahaamista valmiiksi. On hyvin tärkeää, että pitopuu on kauttaaltaan yhtä paksu.

Pitokulmamenetelmä

Ennen puun lopullista kaatoa sahauksessa jätetään yksi kulma sahaamatta. Menetelmän merkittävimpiä etuja on se, että pitopuu voidaan sahata tarkasti ja se voidaan tarkastaa ennen kaatoa. Pitokulman ansiosta puu ei voi kaatua taaksepäin. Menetelmä sopii hyvin myös jonkin verran eteen- tai taaksepäin kallellaan olevien puiden kaatoon.

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta pienemmät puut

http://youtu.be/axwcIYNtYuY
1. Aloita tekemällä pistosahaus. Sahaa rungon läpi ja muodosta pitopuu.
2. Jatka sahaamista taaksepäin, kunnes olet sahannut 2/3 rungosta. Vedä terälevyä taaksepäin ja muodosta 5-10 cm leveä kulma. Jatka sen jälkeen sahaamista puun läpi. Jäljelle jää sahaamaton kulma, joka on karkeasti arvioiden samankokoinen kuin pitopuu.
3. Työnnä kaatokiila sahausuraan suoraan takaa.
4. Sahaa lopuksi sahaamatta jätetty kulma, jolloin puu kaatuu.

Sahaa ohuemmissa puissa kulma vinosti alaspäin välttääksesi sahaamasta kaatokiilaan. Jos terälevy ei yllä koko rungon läpi, vastaava sahaus on tehtävä samalta puolelta. Sivulle päin kallellaan olevissa puissa pitokulma muodostetaan kallistumasuunnan vastapuolelle takareunaan.

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta suuremmat puut

http://youtu.be/U00lNE_8xN4

1. Tee pistosahaus, jonka syvyys noin 60 % puun halkaisijasta.
2. Sahaa suoraan taaksepäin läpi koko puun.
3. Siirry puun toiselle puolelle. Tee pistosahaus, jonka syvyys on 60 % puun halkaisijasta, ja sahaa suoraan taaksepäin, kunnes olet muodostanut sopivan kulman.
4. Aseta sahausuraan kiila tai kaatorauta.
5. Sahaa lopuksi kulma, mieluiten vinosti alaspäin välttääksesi sahaamasta kaatorautaan/kiilaan.

Halkaisijaltaan terälevyn pituutta kaksi kertaa suuremmat puut

http://youtu.be/bMKxtfvr1Sg

1. Tee pistosahaus keskelle kaatolovea. Aloita sahaus pehmeästi vetävällä ketjulla takapotkun välttämiseksi. Sahaa kannon keskiosa terälevyä pyöräyttämällä.
2. Jatka nyt kahdella pistosahauksella ja kaada puu pitokulma- tai pyöräytyskäännösmenetelmällä.

HUOM! Pitopuu on jätettävä paksummaksi, koska pistosahaus on vähentänyt pitopuun kokonaispituutta.

Lahovikaiset puut

Laho vaurioittaa pääasiassa vanhoja ja vahingoittuneita puita. Tarkasta, onko puunrungossa vaurioita tai näyttääkö puu huonokuntoiselta. Epänormaali pullistuma rungon alaosassa voi olla merkki lahovauriosta. Kuusen runko on tällöin usein pihkainen. Kun alat sahata puuta, tarkkaile sahanpurun väriä. Jos puu on värjäytynyttä ja pehmeää, on syytä olla hyvin varovainen. Lahovikaisen puun kuidut ovat heikentyneet, mikä voi vaikuttaa puun kaatumissuuntaan ja aiheuttaa vaaratilanteen. Kaada puu luonnolliseen kaatosuuntaansa, jos mahdollista Jos olet epävarma, käytä vinssiä. Lahovikaisuus vähenee tavallisesti puun ylemmissä osissa, joten yksi ratkaisu voi olla tavallista korkeamman kannon jättäminen.

www.konenygard.fi