Työtekniikka ja turvallisuus puunkaadossa

Puunkaatoon vaikuttavia seikkoja ovat puun kaltevuus, muoto, pituus, halkaisija, laji ja lahoviat sekä maaston kaltevuus, tuulensuunta, sähkölinjat, tiet ja rakennukset.

Turvaväli: vähintään kaksi kertaa puun pituus
Varmista ennen kaatoa, ettei alueella ole ketään turvavälin etäisyydellä. Turvavälin on oltava vähintään kaksi kertaa kaadettavan puun pituus. Sinun ja työtovereidesi on tärkeää käyttää huomioväristä turvapuseroa tai liiviä, jotta huomaatte toisenne ja myös ohikulkijat näkevät teidät hyvin.

moottorisaha puun kaato

Kaadon suunnitteleminen
Aloita kaadon suunnittelu jo silloin, kun lähestyt puuta. Valitse kaadon suunta. Pane merkille kaatoon mahdollisesti vaikuttavat eri tekijät, kuten tuulensuunta, tuulen voimakkuus, maaston kaltevuus ja mahdolliset esteet alueella.

Tarkastele puuta. Onko puu vahingoittunut – onko siinä lahovikoja, halkeamia tai muita vikoja? Onko vaaraa, että kaadettavasta puusta tai lähettyvillä olevista puista putoaa kuivia tai katkenneita oksia? Onko puu kallellaan? Mihin suuntaan puu pitää kaataa, kun otetaan huomioon seuraavat työvaiheet?

Kaadon jälkeistä karsintatyötä varten on hyvä järjestää työskentelykorkeus sopivaksi. Voit esimerkiksi varmistaa, että puu kaatuu jonkun toisen kaadetun puunrungon, kiven tai maastossa olevan korkean kohdan päälle. Varo, ettei rungon tyvipää heilahda sivulle. 

Kaada luonnolliseen kaatosuuntaan, jos mahdollista
Useimmilla puilla on luonnollinen kaatosuunta. Tähän vaikuttavat mm. puun kaltevuus, oksiston muoto ja lumikuorma puiden oksilla (tykkylumi). Jos et ole varma, mihin suuntaan puu on kallellaan, siirry vähän kauemmas puun luota ja tarkasta kaltevuus luotilaudalla.

Puuta voi myös jonkin verran ohjata kaatumaan luonnollisesta kaatosuunnasta poikkeavaan suuntaan, mutta se lisää kaatoon liittyviä riskejä. Kaato vaatii tällöin enemmän fyysisiä ponnistuksia, tietoa, taitoa ja kokemusta sekä oikeanlaisia apuvälineitä. Heikkolaatuiset puut, kuten kuolleet tai lahovikaiset puut, on aina kaadettava helpoimpaan suuntaan.