Takapotkun vaara eri työtehtävissä

Takapotku voi sattua useimmissa työtehtävissä, jos sahaa käsitellään huolimattomasti. Sen vuoksi oikean sahaustekniikan käyttö on hyvin tärkeää. Käytä aina moottorisahaa, jossa ketjujarru toimii. Kierrä peukalo ja sormet tukevasti kahvan ympärille. Pidä sahatessa aina vasenta peukaloa etukahvan alla, jotta pystyt ottamaan sahan vastaan mahdollisen takapotkun sattuessa.

HUOM! Vältä takapotkusektoria!

moottorisahan takapotkusektori
Takapotkusektori on terälevyn kärjen yläosassa. Tämän kohdan osuminen puuhun aiheuttaa takapotkun vaaran. Älä sahaa koskaan sillä terän osalla, jossa takapotkun vaara on suurin! Takapotkussa ketju takertuu terälevyn kärkiosasta kiinni puuhun. Moottorisaha ja terälevy sinkoutuvat pyörivän ketjun voimasta taakse- ja ylöspäin.

Takapotkun vaara karsintatyössä

Noudata varovaisuutta karsintatyössä. Terälevyn kärki voi osua alla oleviin tukkeihin, kantoihin, piilossa oleviin risuihin ja tukin päihin, jotka voivat aiheuttaa takapotkuriskin.
Takapotkun vaara kaadossa ja katkaisussa

Valmistelut ennen kaatoa

Takapotkun riski on suuri karsittaessa oksia alhaalta ennen kaatoa ja poistettaessa kaadon tiellä olevia pensaita ja pieniä puita. Sahaa karsintatyössä vetävällä ketjulla. Älä sahaa koskaan hartialinjan yläpuolelta.

Kaato ja katkaisu

Kaataessasi tai katkaistessasi puuta haluat ehkä sahata runkoon nk. pistosahauksen. Sahaaminen varomattomasti suoraan runkoon terän takapotkusektorilla aiheuttaa takapotkun vaaran. Voit välttyä täysin kaikilta takapotkuriskeiltä, jos et koskaan sahaa teränkärjellä suoraan puuta vasten. 

www.konenygard.fi