Ny hemsida!

Välkommen till www.moottorisahat.fi

MOTORSÅGAR

Motorsågar används för att fälla och kvista träd, vedsågning samt annat trädarbete. Motorsågars motorer är oftast tvåtakts bränslemotorer, men det finns även el-, och batteridrivna motorsågar.
Eftersom dessa sågar har lägre effekt samt är beroende av elström, begränsas dock deras användning till byggnads- och snickeriarbeten samt arbeten vid sommarstugan. P.g.a. att el- och batteridrivna motorsågar inte producerar avgaser kan man också använda dessa inomhus, till skillnad från motorsågar med bränslemotorer, vilka avger kolmonoxid.

Moderna motorsågar väger mellan 3,5 - 10 kg. De lättaste sågarna är arboristsågar och de tyngsta sågarna används för mycket stora träd. Oftast väger motorsågar, som är för yrkesbruk, mellan 5-6 kg. svärdslängd är oftast mellan 30 - 105 cm (12-42kg) beroende på användningsområdet. De vanligaste svärden är 33-38 cm långa. Motorerna i sågarna producerar maximalt ca. 15 000 varv i minuten, vilket ger en kedjehastighet på ca. 20 m/s. Sågarnas motorer är oftast mellan 30 och 60 kubikcentimeter. Förgasarna i motorsågar har redan en längre tid varit membranförgasare, vilket möjliggör att man kan använda sågar i vilket läge som helst. Kedjan smörjs automatiskt, i professionella sågar kan man ställa in smörjningen enligt eget behov.